online-egitim

Online Eğitim
(Matematik, Fizik)

yuzyuze-egitim

Yüzyüze Eğitim
(Matematik, Fizik)

Özel Matematik Dersi

Lisans öğrenimi  İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladım. Şu an  Galatasaray Üniversitesi Fen Fakültesi’nde  yüksek lisans yapıyorum. Lisans öğrenimim boyunca ve sonrasında birçok ilköğretim, lise ve lisans düzeyinde öğrenciye matematik ve fizik alanında özel ders verdim. Bu öğrencileri fizik ve matematik derslerinde  başarıya ulaştırdım.

Hala ilköğretim , lise ve lisans düzeyinde öğrencilere matematik ve fizik dersi veriyorum.

Öğrenciler için okul derslerinde başarıyı artıracak bilimsel materyallerle dersleri destekleyerek  öğrenci ile interaktif çalışma metotları uyguluyorum. Böylelikle öğrenci öğrendiği bilgiyi gelecekte aktif olarak kullanmayı öğreniyor. Sorgulamayı, problem çözme yeteneğini kazanıyor, matematik ve fizik dersleri ile analitik düşünme yeteneklerini geliştiriyor. 

Sınavlara hazırlanan öğrencilere, yeni nesil sorularla destekleyerek matematik ve fizik test çözüm yöntemleri  öğretiyorum. Mantık problemleri, zeka soruları, testler ve denemelerle sınav hazırlıklarını tamamlıyorum. 

Lisans öğrenimi  İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladım. Şu an  Galatasaray Üniversitesi Fen Fakültesi’nde  yüksek lisans yapıyorum. Lisans öğrenimim boyunca ve sonrasında birçok ilköğretim, lise ve lisans düzeyinde öğrenciye matematik ve fizik alanında özel ders verdim. Bu öğrencileri fizik ve matematik derslerinde  başarıya ulaştırdım.

Hala ilköğretim , lise ve lisans düzeyinde öğrencilere matematik ve fizik dersi veriyorum.

Öğrenciler için okul derslerinde başarıyı artıracak bilimsel materyallerle dersleri destekleyerek  öğrenci ile interaktif çalışma metotları uyguluyorum. Böylelikle öğrenci öğrendiği bilgiyi gelecekte aktif olarak kullanmayı öğreniyor. Sorgulamayı, problem çözme yeteneğini kazanıyor, matematik ve fizik dersleri ile analitik düşünme yeteneklerini geliştiriyor. 

Sınavlara hazırlanan öğrencilere, yeni nesil sorularla destekleyerek matematik ve fizik test çözüm yöntemleri  öğretiyorum. Mantık problemleri, zeka soruları, testler ve denemelerle sınav hazırlıklarını tamamlıyorum. 

Bilişsel Öğrenme

Eleştirel düşünme becerileri, yansıtıcı öğrenme teknikleri ve yeni becerileri aktarma yeteneğini geliştirerek beyinlerini daha etkili kullanmaya teşvik eder. Öğrencinin sorunlara nasıl çözüm bulunacağını anlayarak yeni zorlukların üstesinden gelme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Koçluk

İyi bir öğretmen liderlik eder, iletişim becerileri yüksektir ve öğrencilerin nasıl öğreneceklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle öğretim yöntemim sadece öğretmeye değil, koçluğa odaklanır. Öğrencinin kalıcı öğrenme ve başarı için çözüme giden yolu anlamasını sağlar.

Değerlendirme

Öğrenci üzerinde uygulanan değerlendirme her çocuğun benzersiz becerilerini, öğrenme potansiyelini belirlemeye, konu eksiklerinin tespitine yardımcı olur. Öğrencinin tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için özelleştirilmiş bir eğitim programı oluşturmak için kullanılır.

  • Öğretim yöntemleri öğrencinin bireysel öğrenme stiline göre belirlenir.
  • Matematik ve fizik  çalışırken okul notları sınav başarıları ve konuyla ilgili anlayışı önemli ölçüde gelişecektir.
  • Öğrenme hızını nasıl kontrol edeceğini, çalışmaları için sorumluluk almayı ,zamanını verimli kullanmayı öğrenecektir.
  •  Çocuğunuzun okulda ve sınavda  matematik ve fizik derslerinde başarılı olması için ihtiyaç duyduğu kaynakları ve becerileri edinir.

Özel matematik dersi ve özel fizik dersi ile hayatı boyunca kullanacağı çalışma ve çalışma alışkanlıklarını edinir. Bu beceriler, çocuğunuzun hedeflerine okul içinde ve okul dışında başarılı bir şekilde  ulaşmasına yardımcı olur.

IB Özel Ders

  • Öğretim yöntemleri öğrencinin bireysel öğrenme stiline göre belirlenir.
  • Matematik ve fizik  çalışırken okul notları sınav başarıları ve konuyla ilgili anlayışı önemli ölçüde gelişecektir.
  • Öğrenme hızını nasıl kontrol edeceğini, çalışmaları için sorumluluk almayı ,zamanını verimli kullanmayı öğrenecektir.
  • Çocuğunuzun okulda ve sınavda  matematik ve fizik derslerinde başarılı olması için ihtiyaç duyduğu kaynakları ve becerileri edinir.

Özel matematik dersi ve özel fizik dersi ile hayatı boyunca kullanacağı çalışma ve çalışma alışkanlıklarını edinir. Bu beceriler, çocuğunuzun hedeflerine okul içinde ve okul dışında başarılı bir şekilde  ulaşmasına yardımcı olur.