İçeriğe geç

IB MATH HL/SL IB PHYSICS HL/SL ÖZEL DERS

ib dp

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) için HL veya SL (High or Standart Level) tüm  IB Matematik ve IB Fizik konularında dersler veriyorum.  Öğrencilerin okul derslerine yardımcı ve üniversiteye  hazırlaması için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri sağlıyorum.

 

 

 

özel matematik dersi

matematik özel ders

Öğrencilerin  okulda karşılaştığı problemler bağlamında özel matematik dersi veriyorum , matematiksel kavramları sağlam bir şekilde anlamasına yardımcı oluyorum.

Motive edici, rutin olmayan görevler sunan ve zorluk seviyesini öğrencinin ihtiyaçlarına göre ayarlayan özel matematik dersinde,  geleneksel temalara ve tekniklere yeni bir bakış açısıyla yaklaşarak, öğrencileri okul müfredatında belirtilen konuların ötesine geçmeye teşvik ediyorum.

Sistematik yaklaşım ile gerekli olan her şeyin derslerde ele alınmasını, “kör nokta” bırakılmamasını, kendine güvenen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyorum. Özel matematik dersinde her öğrenciye matematikten zevk alma ve okul derslerinde daha başarılı olma fırsatını veriyor.

 

 fizik özel ders

Fizik derslerinde simülasyonlar ve basit fizik deneyleri ile fizik dersini sevmelerini sağlıyorum. Öğrencilerin  dünyayı yeni bir şekilde görmelerine yardımcı olacak düşünce araçlarıyla donatıyorum.

 

 

 

 

özel derslerde amaç ve hedeflerim

soyut düşünce becerisi

soyut düşünme becerisi

Öğrencinin zihinini keskinleştiren ve karmaşık fikirlerle akıl yürütme becerisini geliştiren üst düzey cebir ve ispata dayalı geometri unsurları ile ders anlatıyorum

zihinsel esneklik kazanma

Öğrencilerin, müfredat standartlarında olmayan, ilginç problemlerle, düzenli çalışarak bilgilerinde ustalaşmasını ve öğrendiği bilgiler ile yeni kavramlar türetmek için mevcut matematiksel temelini kullanmasını sağlıyorum.

özel ders yöntem 

motivasyon

Öğrenciye, onları bekleyen okul sınavlarına ve üniversite sınavlarına hazırlayan problemleri çözmeleri için motivasyon vererek ve eğitim koçluğu yaparak.

yöntem 

Öğrencilerime cebirsel kavramların araştırılmasında rehberlik ediyorum. Ayrıca derinlemesine inmelerini, karmaşık matematiksel problemleri çözmelerini bu bilgileri fizik temeli ile pekiştiriyorum. Geometri, mantık ve muhakeme becerilerini  ispatlara odaklanarak fizik becerilerini ise simülasyon ve deneylerle öğretiyorum

 

 

 

 

 

 

 

IB Özel Ders
Hakkımda
Matematik AYT TYT