Kişiselleştirilmiş Eğitim ile Matematik Özel Ders ve Fizik Özel Ders

TYT – AYT  MATEMATİK

TYT-AYT FİZİK

IB MATH(HL-SL)

IB PYSICS(HL-SL)

ARA SINIFLAR İÇİN MATEMATİK – FİZİK

 

 

 

         İLKÖĞRETİM MATEMATİK

 

 

 

 

 

derslerde amaç ve hedeflerim

soyut düşünce becerisi

soyut düşünme becerisi

Öğrencinin zihinini keskinleştiren ve karmaşık fikirlerle akıl yürütme becerisini geliştiren üst düzey cebir ve ispata dayalı geometri unsurları ile ders anlatıyorum

 

matematik özel ders ile zihinsel esneklik kazanma

 

zihinsel esneklik kazanma

Öğrencilerin, müfredat standartlarında olmayan, ilginç problemlerle, düzenli çalışarak bilgilerinde ustalaşmasını ve öğrendiği bilgiler ile yeni kavramlar türetmek için mevcut matematiksel temelini kullanmasını sağlıyorum.

özel ders ile motivasyon

motivasyon

Öğrenciye, onları bekleyen okul sınavlarına ve üniversite sınavlarına hazırlayan problemleri çözmeleri için motivasyon vererek ve eğitim koçluğu yaparak.

 

özel ders yöntem yöntem 

Öğrencilerime cebirsel kavramların araştırılmasında rehberlik ediyorum. Ayrıca derinlemesine inmelerini, karmaşık matematiksel problemleri çözmelerini bu bilgileri fizik temeli ile pekiştiriyorum. Geometri, mantık ve muhakeme becerilerini  ispatlara odaklanarak fizik becerilerini ise simülasyon ve deneylerle öğretiyorum

kimlerin özel derse ihtiyacı var?

kişiselleştirilmiş öğrenme süreci istiyorsanız; matematik özel ders

kişiselleştirilmiş öğrenme süreci istiyorsanız;

Sınıf temelli öğrenme, her öğrencinin bireysel tercihlerini ve öğrenme stillerini dikkate alamaz ve bazı öğrenciler genel programdan faydalanabilirken, bazıları öğretim yöntemlerinin kişisel olarak onlar için pek etkili olmadığını düşünebilir.

Bire bir dersler, öğretmenin öğrencinin öğrenme stiline en iyi şekilde uyan belirli bir öğretim yöntemini yönetmesine olanak tanır. Bir balık ağaca tırmanamıyorsa, yeteneksiz olduğu anlamına gelmez. Benzer şekilde, çocuğunuz okulda geride görünüyorsa, farklı bir yaklaşıma ihtiyacı olabilir.

 

 

 

 

öz disiplin ile ilgili sorun yaşıyorsanız;

Bazen öğrenciler  çok zeki ve yetenekli olmasına rağmen  akademik olarak sorun  yaşarlar. Öğrencileri yüksek notlara ve başarıya  götüren tek nitelik yüksek zeka değildir. Başarıyı belirleyen öz disiplin ve organizasyon becerileridir. Özel ders, kişinin öz disiplinini geliştirmeye  ve okuldan dışı  çalışma sürecini kontrol etmeye yardımcı olur.

 

 

 

iyi bir üniversiteye girmek istiyorsanız;

İyi bir üniversiteye girebilmek için sadece okula devam etmek yeterli değildir. Akademik performans kelimenin tam anlamıyla mükemmel olmalıdır. Okul temelli öğrenme,  ezberci bir süreçle eğitim yapacaktır. Özel ders,öğrencilerin yeteneklerini okul müfredatının ötesinde keşfetmesine olanak tanır. 

 

notlarınızı yükseltmek istiyorsanız;

Akademik yardım almanın özü, daha iyi notlar almaktır. Öğrenciler ödevlerini özenle yapıyorsa ve sınavlara çalışıyor, ancak ödev ve  sınavlarda düşük notlar alıyorsa. Özel derse ihtiyaç duyuyordur. 

 

 

öz güven  ve benlik saygısını geliştirmek için;

Başarlı olmak için güçlü bir benlik saygısı şarttır. Yüz yüze  özel ders,  öğretmen tarafından kişiselleştirilmiş öğrenme programı, ilgi ve daha önce öğrendiği bilgileri pekiştirmesi sayesinde öğrencinin doğal yeteneklerine olan özgüvenini artırma eğilimindedir. 

 

 

 

 

zamanı iyi yönetemediğinizi düşünüyorsanız;

Öğrenciler  projeleri  ve ödevlerini ertelerse, iş yükleri arttıkça yetiştiremeyebilirler. Ara sıra bir gecikme olabilir ama matematik  ve sayısal dersler  kavramların birikimli  şekilde öğretildiği derslerdir. Bir kavramın atlanması  diğer kavramları öğrenirken  zamanı verimli değerlendiremez. Özel ders zamanı verimli kullanmasını sağlar.

 

 

 

 

her şeyden nefret ediyorum diyorsanız;

Öğrenci okuldan nefret ediyorsa. Öğretmeninden nefret ediyorsa. Matematikten dersinden  nefret ediyorsa. Fizik dersinden nefret ediyorsa.  Ancak genel olarak okulu seviyorsa, o zaman “ nefret ediyorum”, aslında  “ anlamıyorum” anlamında  olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Matematik Dersi
Fizik Özel Ders
IB Özel Ders
Hakkımda
Matematik AYT TYT