top of page

Advance Placement

-AP Calculus AB/BC
-AP Physics 
-Pre-Calclus 

AP CALCULUS

Ap Calculus özel ders

AP Calculus Nedir?

AP Calculus, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer birçok ülkede yüksek okul seviyesinde matematik öğrencilerine verilen bir ileri düzey matematik dersidir. "AP" kısaltması, "Advanced Placement" anlamına gelir ve bu program, öğrencilere üniversite seviyesinde matematik deneyimi kazandırmayı amaçlar.

AP Calculus, temel olarak iki ana bölümden oluşur:

AP Calculus AB: Bu bölüm, temel kavramları ve prensipleri içerir ve öğrencilere diferansiyasyon ve integral hesaplama gibi temel matematik becerilerini öğretir.


AP Calculus BC: Bu bölüm, Calculus AB'nin ötesine geçer ve daha derinlemesine bir matematik bilgisi gerektirir. Öğrencilere daha karmaşık konuları, sonsuz serileri ve diferansiyel denklemleri içeren daha fazla matematik bilgisi sunar.

AP Programları

AP Calculus Sınavları Hakkında

AP Calculus sınavları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve birçok diğer ülkede yüksek okul seviyesinde matematik öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ve College Board tarafından yönetilen sınavlardır. Bu sınavlar, öğrencilerin Calculus bilgisini ölçmeyi amaçlar ve bu sınavların başarılı bir şekilde geçilmesi, üniversite başvurularında olumlu bir faktör olabilir. İşte AP Calculus sınavları hakkında bazı temel bilgiler:

AP Calculus AB Sınavı

 • Süre: 3 saat

 • İçerik: Sınavın ilk bölümü çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve 45 soru içerir. İkinci bölüm ise açık uçlu sorulardan oluşur ve 6 soru içerir.

 • Konular: AP Calculus AB ders müfredatındaki konuları kapsar.

 • Puanlama: Hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu soruların puanları toplanarak toplam puan elde edilir. Sınavın maksimum puanı 5'tir.

AP Calculus BC Sınavı

 • Süre: 3 saat 15 dakika

 • İçerik: Sınavın ilk bölümü çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve 45 soru içerir. İkinci bölüm ise açık uçlu sorulardan oluşur ve 6 soru içerir.

 • Konular: AP Calculus BC ders müfredatındaki daha ileri konuları kapsar, ancak AP Calculus AB konularını da içerir.

 • Puanlama: Hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu soruların puanları toplanarak toplam puan elde edilir. Sınavın maksimum puanı 5'tir.

Her iki sınav da, öğrencilerin Calculus bilgilerini test etmek için karmaşık matematiksel sorular içerir. Açık uçlu sorular, öğrencilerin kavrama ve problem çözme becerilerini daha ayrıntılı bir şekilde göstermelerini gerektirir. Puanlar, öğrencinin sınavın her iki bölümünden de alınan puanların toplamıdır ve AP puanlaması 1 ila 5 arasında değişir. 3 veya daha yüksek bir puan genellikle üniversitelerde college kredisi veya daha ileri seviye matematik dersleri için gereklilik olarak kabul edilir.

AP Programları
AP calculus bc

AP Calculus AB/BC

AP Calculus AB Konuları

Fonksiyonlar ve Grafikler

Fonksiyonların tanımı ve özellikleri
Grafiklerin çizilmesi ve fonksiyonların analizi
Limitler ve sonsuz yaklaşımlar

Türev ve Türev Uygulamaları

​Türevin tanımı ve hesaplanması
Türev kuralları (toplamlar, farklar, zincir kuralı vb.)
Grafiklerin eğimi ve türevin geometrik yorumu
Hız, ivme ve değişim oranı gibi türev uygulamaları
Maksimum ve minimum noktaların tespiti (kritik noktalar)
İntegral hesaplamanın temelleri

Belirli İntegral ve İntegral Uygulamaları

Belirli integral tanımı ve hesaplanması
İntegralin geometrik yorumu (alan altındaki alan)
İntegralin temel kuralları
İntegralin türevi (türev ile integralin ters işlemi)
Alan hesaplama ve uygulamalar (kesirli fonksiyonlar, eğriler arasındaki alanlar)
Riemann toplamları ve integral yaklaşımları

Diferansiyel Denklemler

İlk dereceden diferansiyel denklemler ve çözümleri
İkinci dereceden diferansiyel denklemler ve çözümleri
Diferansiyel denklemlerin uygulamaları (büyüme ve bozunma modelleri)

AP Calculus BC Konuları

Diferansiyasyon

Fonksiyonların tanımı ve limitler
Türev ve türev kuralları
İmplicit fonksiyonlar
Parametrik denklemler ve türevler
Polar koordinatlarda türevler
Diferansiyel denklemler

İntegral

Belirli integraller
İntegralin tanımı ve hesaplanması
Belirli integralin geometrik yorumu
İntegralin temel kuralları
İntegralin türevi ve uygulamaları
Eğri altındaki alanların hesaplanması
Parametrik ve polar koordinatlarda integraller
İntegral yaklaşımları: Riemann toplamları, trapezoidler ve Simpson's kuralı

Sonsuz Seriler

Sonsuz serilerin kavramları
Geometrik seriler
Alternatif seriler ve oran testi
Taylor serileri ve Maclaurin serileri
Taylor serileri ile fonksiyonların yaklaşık hesaplamaları
Güç serileri ve fonksiyonlarını temsil etme

Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel denklemlerin temel kavramları
İlk dereceden diferansiyel denklemler
İkinci dereceden diferansiyel denklemler ve çözümleri
Homojen ve homojen olmayan diferansiyel denklemler
Özdeğerler ve özvektörler
Diferansiyel denklemlerin uygulamaları

Uygulamalar ve Geometrik İntegrasyon

Alanlar ve hacimlerin hesaplanması
Parametrik ve polar koordinatlarda alan hesaplamaları
Eğri ve yüzey integrali
Vektör fonksiyonların integrali

AP Programları
ap fizik mekanik
ap fizik

AP Physics C: Electricity and Magnetism

Explore concepts such as electrostatics, conductors, capacitors and dielectrics, electric circuits, magnetic fields, and electromagnetism. You’ll do investigate phenomena and use calculus to solve problems.

Course Content

 • Unit 1: Electrostatics

 • Unit 2: Conductors, Capacitors, Dielectrics

 • Unit 3: Electric Circuits

 • Unit 4: Magnetic Fields

 • Unit 5: Electromagnetism

AP Physics C: Mechanics

Explore concepts such as kinematics; Newton’s laws of motion, work, energy, and power; systems of particles and linear momentum; rotation; oscillations; and gravitation. You’ll do  investigate phenomena and use calculus to solve problems.

Course Content

 • Unit 1: Kinematics

 • Unit 2: Newton’s Laws of Motion

 • Unit 3: Work, Energy, and Power

 • Unit 4: Systems of Particles and Linear Momentum

 • Unit 5: Rotation

 • Unit 6: Oscillations

 • Unit 7: Gravitation

AP Programları
ap fizik özel ders
ap fizik özel ders

AP Physics 1: Algebra-Based

Learn about the foundational principles of physics as you explore Newtonian mechanics; work, energy, and power; mechanical waves and sound; and introductory, simple circuits. You’ll do  investigate phenomena.

Course Content

 • Unit 1: Kinematics

 • Unit 2: Dynamics

 • Unit 3: Circular Motion and Gravitation

 • Unit 4: Energy

 • Unit 5: Momentum

 • Unit 6: Simple Harmonic Motion

 • Unit 7: Torque and Rotational Motion

AP Physics 2: Algebra-Based

Expand your understanding of physics as you explore topics such as fluids; thermodynamics; electric force, field, and potential; electric circuits; magnetism and electromagnetic induction; geometric and physical optics; and quantum, atomic, and nuclear physics. You’ll do investigate phenomena.

Course Content

 • Unit 1: Fluids: Pressure and Forces

 • Unit 2: Thermodynamics

 • Unit 3: Electric Force, Field, and Potential

 • Unit 4: Electric Circuits

 • Unit 5: Magnetism and Electromagnetic Induction

 • Unit 6: Geometric and Physical Optics

 • Unit 7: Quantum, Atomic, and Nuclear Physics

AP Programları

- IB  Özel Derslerde  Neler sunuyorum -

IB Özel Ders,  Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) için HL veya SL (High or Standart Level) tüm  IB Matematik ve IB Fizik konularında  özel dersler veriyorum. Dersler ile öğrencinin okul derslerine yardımcı ve üniversiteye  hazırlaması için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri sağlıyorum. Orta Yıllar Programı (MYP)  matematik ve fizik dersleri ile okul notlarının arttırmasına yardım ediyorum.

Hemen Bilgi Al

Tesekkurler.

Ap Calculus ab/bc

İletişim

Hemen bugün benimle iletişime geçin ve başarıya giden yolda adım atın! Mehlika Baykal ile matematik ve fizik özel dersleriyle hedeflerinize ulaşmanızı sağlayalım.

+905326547507

bottom of page