YKS

TYT Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Tam Sayılarda İşlemler
 • Rasyonel ve Ondalık Sayılarda İşlemler
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • Basit Eşitsizlikler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Sayılar Teorisi
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Sayısal Mantık-Şekil Yeteneği-Örüntü Problemleri
 • Mantık
 • Kümeler
 • Kartezyen Çarpım
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar (TYT)
 • Olasılık, Permütasyon, Kombinasyon, Binom (TYT)
 • Veri Analizi – İstatistik

AYT Matematik Konuları

 • Polinomlar (AYT)
 • 2. Dereceden Denklemler ve Fonksiyonlar
 • Karmaşık Sayılar
 • Olasılık, Permütasyon, Kombinasyon, Binom (AYT)
 • Logaritma
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • Parabol
 • Eşitsizlikler
 • Trigonometri
 • Diziler
 • Limit
 • Türev
 • İntegral

TYT Fizik Konuları

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Hareket ve Kuvvet
 • İş, Güç ve Enerji I
 • Isı, Sıcaklık ve Genleşme
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı ve Devreleri
 • Mıknatıslar ve Manyetizma
 • Basınç
 • Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalara Giriş ve Yay Dalgaları
 • Su, Ses ve Deprem Dalgaları
 • Aydınlanma, Gölge ve Düzlem Aynalar
 • Küresel Aynalar
 • Işığın Kırılması ve Renkler
 • Mercekler ve Optik Araçlar

AYT Fizik Konuları

 • Vektörler
 • Kuvvet, Tork ve Denge
 • Kütle Merkezi
 • Basit Makineler
 • Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • İş, Güç ve Enerji II
 • Atışlar
 • İtme ve Momentum
 • Elektrik Alan ve Potansiyel
 • Paralel Levhalar ve Sığa
 • Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
 • İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum
 • Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Modelleri
 • Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
 • Radyoaktivite
 • Özel Görelilik
 • Kara Cisim Işıması
 • Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları