top of page

TYT-AYT-MATEMATİK

Fizik ve Matematiği Sevdiren, İnatla Öğreten, Başarıyı Hedefleyen  Özel Ders!

TYT-AYT Matematik Özel Ders

Matematik, birçok öğrenci için korkutucu ve zorlu bir alan olabilir. Ancak, başarısızlığınızın sizi engellemesine izin vermek yerine, bunun üstesinden gelmek için adımlar atabilirsiniz. TYT-AYT matematik özel dersi, matematikteki iddialı hedeflerinize ulaşmanız için önemli bir araç olabilir

Matematikte başarısızlık, özgüveninizi zedeler ve gelecekteki akademik başarınızı etkileyebilir. Ancak, bu durum sadece geçici bir engeldir ve üzerine çalışarak aşabilirsiniz. TYT-AYT matematik özel dersi, size bireysel olarak odaklanarak matematik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. İddialı olmanız, başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Kendinize olan inancınızı güçlendirerek, matematikteki başarılarınızın sınırlarını zorlayabilirsiniz.

TYT-AYT

Mehlika Baykal TYT-AYT Matematik Neler Sunuyor

  • Zaman tasarrufu. 

  • Başarı artışı.

  • Kişiselleştirilmiş öğrenme.

  • Eksik konuların güçlendirilmesi.

  • Motivasyon ve özgüven artışı.

  • Yeni nesil soru çözümleri.

  • Anlaşılır ve ilgi çekici dersler.

TYT Matematik Konu Öğrenme Süreleri

Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler
Gerçek Sayılar
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üstlü İfade ve Denklemler
Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Üçgenlerin Eşliği
Üçgenlerin Benzerliği
Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı
Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Basit Olayların Olasılıkları
Sıralama ve Seçme
Koşullu Olasılık
Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özelikleri
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Fonsiyonlarla İlgili Uygulamalar
Doğrunun Analitik İncelemesi
Dörtgenler ve Özellikleri
Özel Dörtgenler
Çokgenler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Çemberin Temel Elemanları
Çemberde Açılar
Çemberde Teğet
Dairenin Çevresi ve Alanı
Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

2 saat
2 saat
3 saat
4 saat
3 saat
4 saat
3 saat
2 saat
2 saat
3 saat
4 saat
2 saat
3 saat
2 saat
2 saat
3 saat
2 saat
3 saat
3 saat
3 saat
3 saat
4 saat
2 saat
2 saat
2 saat
3 saat
4 saat
4 saat
3 saat
3 saat
2 saat
2 saat
2 saat
2 saat
4 saat

TYT Matematik Çalışma Yöntemleri

Planlama: Öncelikle, çalışma sürecinizi planlayın. Hangi konuları ele almanız gerektiğini belirleyin ve bir çalışma takvimi oluşturun.


Konuları gözden geçirin: Matematikteki temel konuları tekrar edin. Matematik kurallarını ve formülleri iyice anladığınızdan emin olun.


Soru çözümü: Soru çözmek, matematikte başarının anahtarıdır. TYT sınavında çıkan önceki yılların sorularını çözerek pratik yapın ve farklı soru tiplerini anlayın.


Hata analizi: Yaptığınız soruları kontrol edin ve hatalarınızı belirleyin. Bu hataları anlayarak ve üzerinde çalışarak aynı tür hataları tekrarlamamaya özen gösterin.


Deneme sınavları: TYT matematik deneme sınavları yaparak sınav sürecine hazırlanın. Bu sınavlar, zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmenize ve sınav formatını anlamanıza yardımcı olur.


Kaynaklar ve öğretmen desteği: TYT matematik konusunda farklı kaynakları kullanın. Öğretmenlerden yardım alın veya TYT matematik özel dersleriyle eksikliklerinizi giderin.


Tekrar: Önemli konuları düzenli olarak tekrarlayın. Önceki çalıştığınız konuları unutmamak için düzenli tekrarlar yapın.


Kendinize zaman ayırın: Yeterli dinlenme ve stres yönetimi sağlayın. Kendinize zaman ayırarak zihninizi ve bedeninizi dinlendirin.


Unutmayın, düzenli ve sistematik çalışma TYT matematikte başarınızı artıracaktır. Sabırlı olun, kendinize güvenin ve çalışma sürecinizi keyifli hale getirmek için çeşitli öğrenme yöntemlerini deneyin.

AYT Matematik Konu Öğrenme Süreleri

Önermeler ve Bileşik Önermeler

Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

Bölünebilme

Modüler Aritmetikte İşlemler

Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü

2. Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

Yönlü Açılar

Trigonometrik Fonksiyonlar

İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri

Trigonometrik Denklemler

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayı Dizileri

Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşimlerini İçeren Uygulamalar

Limit ve Süreklilik

Türev

Türevin Uygulamaları

Belirli ve Belirsiz integral

Belirli İntegralin Uygulamaları

Çemberin Analitik İncelenmesi

Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım

Bir Doğrunun Vektörel Denklemi

Vektörlerle ilgili Uygulamalar

Tekrarlı Permütasyon

Dönel (Dairesel) Permütasyon

Deneysel ve Teorik Olasılık

Uzayda Doğru ve Düzlem

Katı Cisimler

3 saat

2 saat

2 saat

3 saat

2 saat

3 saat

2 saat

2 saat

1 saat

3 saat

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

4 saat

2 saat

4 saat

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

2 saat

1 saat

1 saat

2 saat

2 saat

2 saat

bottom of page