MATEMATİK ÖZEL DERS

9. SINIF KONULARI

9. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

MANTIK

 • Önermeler
 • Bileşik Önermeler
 • Koşullu Önermeler ve İki Yönlü Koşullu Önermeler
 • Totoloji ve Çelişki (Fen Lisesi İçin)
 • Açık Önermeler, Niceleyiciler ve İspat Teknikleri

KÜMELER

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Alt Küme ve İki Kümenin Eşitliği
 • Kümelerde İşlemler
 • Küme Problemleri
 • Kartezyen Çarpım
 • Bağıntı (Fen Lisesi İçin)

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme Kuralları
 • Bir Doğal Sayının Bölenlerinin Sayısı (Fen Lisesi İçin)
 • Ebob-Ekok
 • Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumları İçeren Problemler
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler
 • Üslü Denklemler
 • Köklü İfadeler
 • Oran ve Orantı
 • Sayı – Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri

9. SINIF 2. DÖNEM KONULARI

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

 • İşçi Problemleri
 • Havuz Problemleri (Fen Lisesi İçin)
 • Yüzde, Kar-zarar Problemleri
 • Faiz Problemleri (Fen Lisesi İçin)
 • Karışım Problemleri
 • Hareket Problemleri

ÜÇGENLER

 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Kenar-Açı İlişkileri
 • Üçgenlerin Eşliği
 • Üçgenlerin Benzerliği
 • Üçgenin Yardımcı Elemanları / Açıortay
 • Üçgenin Yardımcı Elemanları / Kenarortay Üçgenin Yardımcı Elemanları / Kenar Orta Dikme ve Yükseklik
 • Dik Üçgen
 • Öklid Bağıntıları
 • Trigonometri
 • Birim Çember
 • Üçgende Alan

VERİ ANALİZİ

 • Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

10. SINIF KONULARI

10. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

SAYMA VE OLASILIK

 • Sayma Kuralları
 • Faktöriyel
 • Sıralama ve Seçme
 • Permütasyon ve Kombinasyon
 • Pascal Üçgeni ve Binom açılımı
 • Basit Olayların Olasılıkları

FONKSİYONLAR

 • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
 • Fonksiyon türleri
 • İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
 • Fonksiyonlarda Grafik tanımı
 • Fonksiyon Grafiklerini Okuma ve Yorumlama

POLİNOMLAR

 • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
 • Polinomlarda Kalan Bulma

10. SINIF 2. DÖNEM KONULARI

POLİNOMLAR

 • Polinomlarda Bölme
 • Polinomların Çarpanlara Ayrılması

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Kök Katsayı ilişkisi

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER

 • Çokgenler
 • Dörtgenler ve Özellikleri
 • Özel Dörtgenler
 • Kare, Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk, eşkenar Dörtgen, Deltoid

GEOMETRİK CİSİMLER

 • 3 Boyutlu Katı Cisimler
 • Prizma, Piramit, Koni, Silindir, Küre

11. SINIF KONULARI

11. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

TRİGONOMETRİ

 • Yönlü Açılar
 • Trigonometrik Fonksiyonlar

ANALİTİK GEOMETRİ

 • Doğrunun Analitik İncelenmesi

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR

 • Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
 • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
 • Fonksiyonların Dönüşümleri

11. SINIF 2. DÖNEM KONULARI

DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

 • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli
 • Denklem Sistemleri
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
 • Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

ÇEMBER VE DAİRE

 • Çemberin Temel Elemanları
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Teğet
 • Dairenin Çevresi ve Alanı

UZAY GEOMETRİ

 • Katı Cisimler

OLASILIK

 • Koşullu Olasılık
 • Deneysel ve Teorik Olasılık

12. SINIF KONULARI

12. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritma Fonksiyonu
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

DİZİLER

 • Gerçek Sayı Dizileri

TRİGONOMETRİ

 • Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 • Trigonometrik Denklemler

DÖNÜŞÜMLER

 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI

TÜREV

 • Limit ve Süreklilik
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları

İNTEGRAL

 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral ve Uygulamaları

ANALİTİK GEOMETRİ

 • Çemberin Analitik İncelenmesi

TEMEL DÜZEY 12. SINIF KONULARI

12. SINIF 1. DÖNEM TEMEL DÜZEY KONULARI

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

 • Üslü ve Köklü İfadeler
 • Bilinçli Tüketici Aritmetiği

12. SINIF 2. DÖNEM TEMEL DÜZEY KONULARI

VERİ

 • Veri Analizi

ÖLÇME

 • Çevre, Alan ve Hacim Ölçme

KATI CİSİMLER

 • Küre ve Silindir