Kişiselleştirilmiş Eğitim ile Matematik Özel Ders ve Fizik Özel Ders

ib özel ders

 

 

IB MATH

IB PHYSICS

 

IB  Özel Derslerde  Neler sunuyorum?

IB Özel Ders,  Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) için HL veya SL (High or Standart Level) tüm  IB Matematik ve IB Fizik konularında  özel dersler veriyorum. Dersler ile öğrencinin okul derslerine yardımcı ve üniversiteye  hazırlaması için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri sağlıyorum. Orta Yıllar Programı (MYP)  matematik ve fizik dersleri ile okul notlarının arttırmasına yardım ediyorum. IB Math özel ders, IB Physics özel ders. www.ibo.org

ib özel ders

 

IB MATH

ib hl mathMathematics: Analysis and Approaches HL

Matematik HL Analizi ve Yaklaşımları, matematiği derinlemesine incelemek ve konuyla ilgili resmi bir anlayış kazanmak isteyen öğrenciler için tasarlanmış bir derstir. Matematiksel kavramların gerçek ve soyut uygulamalarını keşfetmekle ilgilenen öğrencilere hitap edecek. Problem çözmekten ve genelleme yapmaktan keyif alacaklardır. Bu kurs, örneğin matematiğin kendisi, mühendislik, fizik bilimleri veya ekonomi gibi önemli düzeyde matematik içeriğine sahip konularda daha fazla çalışmaya devam edebilecek öğrenciler için uygundur

 

ib sl mathMathematics: Analysis and Approaches SL

Matematik SL Analizi ve Yaklaşımları, iyi bir matematik seviyesi öğrenmek isteyen ancak daha üst seviyede olmayan öğrenciler için tasarlanmış bir derstir. Matema-tiksel kavramların gerçek ve soyut uygulamalarını keşfetmekle ilgilenen öğrencilere hitap edecek. Problem çözmekten ve genelleme yapmaktan keyif alacaklardır. Örne-ğin ekonomi, coğrafya ve kimya gibi matematiksel bir arka plana sahip konularda daha fazla çalışmaya devam edebilecek öğrenciler için uygundur

 

 

 

ib hl math ai

Mathematics: Applications and Interpretation HL

Matematik HL Uygulamaları ve Yorumlama, derinlemesine matematik bilgisi edin-mek isteyen ancak konunun uygulamalı doğasına vurgu yapan öğrenciler için tasar-lanmış bir derstir.

Matematiğin gerçek yaşam durumlarına pratik uygulamasından hoşlanan öğrenci-lere hitap edecek. Bu ders, biyoloji, beşeri bilimler ve işletme gibi matematiği bu şekilde kullanan konularda daha fazla çalışmaya devam edebilecek öğrenciler için uygundur

 

 

ib sl math ai

 

Mathematics: Applications and Interpretation SL

Matematik SL Uygulamaları ve Yorumlama, iyi bir matematik bilgisi edinmek iste-yen ancak konunun uygulamalı doğasına vurgu yapan öğrenciler için tasarlanmış bir derstir.

Daha geleneksel matematik derslerini bir meydan okuma olarak bulmuş olabilirler ve matematiğin gerçek yaşam durumlarına pratik uygulamasından hoşlanan öğren-cilere hitap edecektir. Bu ders, biyoloji, beşeri bilimler ve işletme gibi matematiği bu şekilde kullanan konularda daha fazla çalışmaya devam edebilecek öğrenciler için uygundur.

 

 

IB PHYSICS

 

Diploma Programı Mühendislik veya temel bilimler isteyen öğrenciler için IB programının en önemli dersi IB Fizik dersidir. Üniversite tercihiniz sosyal bir bölüm ise kesinlikle IB Fizik almanızı önermeyiz. Ancak tercihiniz mühendislik ise kesinlikle IB Fizik almalısınızdır. İlgisi olan ve düzenli çalışan bir öğrenci için zor bir ders gibi görünse de kesinlikle zor değil, hatta oldukça keyifli bir derstir. Eğer IB Fizik derslerini düzgün takip ederseniz hiç zorlanmazsınız.

 

 

 Higher level 

 Standard level

 

ib özel dersIB  Middle Years Programme (MYP) 

Standard Mathematics

Standart  Matematik öğrencilere MYP matematiğinin hedeflerine ulaşmak için gerekli becerileri geliştirmelerine ve temel matematik ilkeleri hakkında sağlam bir bilgi vermeyi amaçlar

 

Extended Mathematics

Extended Matematik standart matematik çerçevesinin ek konular ve becerilerle desteklendiği, daha fazla genişlik ve derinlik sağlar.

 

 

IB MATH deneme

IB MATH nasıl çalışılmalı?

IB PHYSICS nasıl çalışılmalı?

 

 

 

 

 

 

Özel Matematik Dersi
Fizik Özel Ders
IB Özel Ders
Hakkımda
Matematik AYT TYT