FİZİK ÖZEL DERS

9. SINIF KONULARI

9. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

 • Fizik Biliminin Önemi ve Alt Dalları
 • Fiziğin Yaşam ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi
 • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
 • Bilim Araştırma Merkezleri

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

 • Kütle ve Hacim
 • Özkütle
 • Karışımların Özkütlesi ve Özkütleden Faydalanılan Durumlar
 • Dayanıklılık
 • Yapışma (Adezyon) ve Birbirini Tutma (Kohezyon)

HAREKET VE KUVVET

 • Hareket Çeşitleri ve Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme Kavramları
 • Hız ve Sürat
 • Düzgün Doğrusal Hareket
 • Düzgün Doğrusal Hareket Problemleri
 • İvme
 • Farklı Referans Noktalarına Göre Hareket
 • Kuvvet
 • Dengelenmiş Kuvvetlerin Etkisinde Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları / Eylemsizlik ve Dinamiğin Temel Prensibi
 • Etki-Tepki Kuvvetleri
 • Sürtünme Kuvveti

9. SINIF 2. DÖNEM KONULARI

ENERJİ

 • İş, Enerji ve Güç
 • Mekanik Enerji
 • İş-Enerji Teoremi
 • Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu
 • Verim
 • Enerji Kaynakları

ISI VE SICAKLIK

 • Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
 • Termometre Çeşitleri ve Sıcaklık Birimleri
 • Öz ısı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Değişimi Arasındaki İlişki
 • Hâl Değişimi
 • Isıl Denge
 • Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
 • Genleşme

ELEKTROSTATİK

 • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Çeşitleri
 • Elektroskop
 • İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı Topraklama
 • Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan

10. SINIF KONULARI

10. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

 • Elektrik Akımı, Direnç ve Potansiyel Fark
 • Gerilim-Akım İlişkisi (Ohm Kanunu)
 • Dirençlerin Bağlanması
 • Üreteçlerin Bağlanması
 • Elektirksel Güç ve Enerji
 • Lambalı Devreler
 • Mıknatıslar ve Manyetik Alan
 • Akımın Manyetik Etkileri ve Dünya’nın Many. Alanı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ

 • Katılarda Basınç
 • Durgun Sıvılarda Basınç
 • Gaz Basıncı ve Toriçelli Deneyi
 • Akışkanların Basıncı ve Bernoulli İlkesi
 • Kaldırma Kuvvet

10. SINIF 2. DÖNEM KONULARI

DALGALAR

 • Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri
 • Dalgaların Sınıflandırılması
 • Yay Dalgaları
 • Su Dalgaları
 • Ses Dalgaları
 • Deprem Dalgaları

OPTİK

 • Aydınlanma
 • Gölge
 • Işığın Yansıması
 • Düzlem Aynalar
 • Küresel Aynalar
 • Küresel Aynalarda Görüntü
 • Işığın Kırılması
 • Sınır Açısı ve Tam Yansıma
 • Mercekler
 • Prizmalar ve Renkler
 • Gözde Görüntü Oluşumu (Fen Lisesi için)

11. SINIF KONULARI

11. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

KUVVET VE HAREKET

 • Vektörler
 • Bağıl Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
 • Serbest Düşme Hareketi
 • Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış Hareketi
 • Aşağıdan Yukarıya Düşey Atış Hareketi
 • Hava Direnç Kuvveti ve Limit Hız
 • İki Boyutta Hareket
 • İş Enerji Teoremi
 • Mekanik Enerjinin Korunumu
 • Sürtünmeli Yüzeylerde Enerjinin Korunumu
 • İtme ve Çizgisel Momentum
 • Çizgisel Momentumun Korunumu
 • Tork

11. SINIF 2. DÖNEM KONULARI

KUVVET VE HAREKET

 • Denge
 • Kütle Merkezi
 • Basit Makineler

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

 • Elektriksel Kuvvet
 • Elektriksel Alan
 • Elektriksel Potansiyel ve Enerji
 • Paralel Levhalar
 • Sığa ve Sığacın İşlevi
 • Sığaçlar (Kondansatörler) [Fen lisesi için]
 • Elektrik Akımının Manyetik Etkileri
 • Manyetik Kuvvet ve Tork
 • Yüklü Parçacıkların Manyetik Alandaki Hareketi
 • Elektromanyetik İndüksiyon
 • Öz-İndüksiyon Akımı ve Elektromotor Kuvveti
 • Alternatif Akım
 • Transformatörler

12. SINIF KONULARI

12. SINIF 1. DÖNEM KONULARI

ÇEMBERSEL HAREKET

 • Çizgisel hız
 • Açısal hız
 • Merkezcil kuvvet, Merkezcil ivme
 • Eylemsizlik momenti
 • Açısal momentum
 • Kütle çekim kuvveti
 • HARMONİK HAREKET
 • Uzanım, genlik
 • Geri çağırıcı kuvvet
 • Denge noktası
 • Yay sarkacı, Basit sarkaç
 • DALGA MEKANİĞİ
 • Girişim, kırınım
 • Doppler olayı
 • Elektromanyetik dalga
 • Elektromanyetik spektrum

12. SINIF 2. DÖNEM KONULARI

DALGA MEKANİĞİ

 • Atom, Bohr atom teorisi
 • Enerji seviyesi
 • Uyarılma, iyonlaşma, ışıma
 • Atom
 • Büyük patlama
 • Alt parçacık, Antimadde, Radyoaktivite
 • Fisyon, Füzyon

MODERN FİZİK

 • Özel görelilik
 • Siyah cisim ışıması
 • Fotoelektrik olayı
 • Compton olayı
 • de Broglie dalga boyu
 • MODERN FİZİK UYGULAMALARI
 • Görüntüleme teknolojisi
 • Yarı iletken
 • Diyot, transistör

LED

 • Güneş pili
 • Süper iletken
 • Nanoteknoloji
 • Nanobilim

LASER