İçeriğe geç

İyi bir özel ders  öğretmeni nasıl olmalı?

Temel amaç, yaşam boyu bağımsız bir şekilde kendi kendine öğrenen bir birey  olmasına yardımcı olmaktır. Öğrenciyi hayata hazırlamaktır.  Öğretmen tarafından gösterilen adımları taklit etmek, öğrencilerin kendi kendine öğrenmesine  yardımcı olmaz ve öğrenci eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesine katkı sağlamaz. Ezberlemek yerine düşünen, sorgulayan, soru soran öğrenciler hayatta daha başarılı olur.

Dersin özü  sorgulamadır. Öğrencinin sorusuna öğretmenin soruyla cevap vermesi ile çalışır. Öğrenci özel ders  öğretmenin sorusunu yanıtlar ve özel öğretmen başka bir soru sorar. Daha sonra bu süreç, öğrenci problemin çözümünü kendi kendine  keşfedene kadar devam eder. Temelde özel ders öğretmeni   rehber olarak çalışır. 

Bir öğretmen, örneğin “türev nedir?” gibi bir soru sorduğunda ve öğrenci tanımı hatırlamadığında,  Özel ders  öğretmeninin , öğrenciden ders kaynağını açıp tanımı bulmasını istemeli , birkaç kez okuduktan sonra  özel öğretmen, öğrenciden  tanımı kendi anladığı şekilde  vermesini ister ve  ne anladığını kontrol eder.